CE-kategooria

Brief info

Kursuse kestvus 4 nädalat

CE-kategooria koolitus toimub vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusele nr.60

Kursusel osalemiseks peate omama C-kategooria juhiluba.

Koolituskursus sisaldab 10 tundi teooriaõpet (ühe tunni pikkus 45 min) ning 10 sõidutundi (ühe sõidutunni pikkus 45 min). Teooriat võib läbida nii auditoorselt kui ka e-õppes www.teooria.ee

Paralleelselt teooriatundidega võib käia sõidutundides.

Koolitus hakkab toimuma õppeplatsil, mis asub aadressil Narva mnt 130

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud  õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.
Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.
Stalker Autokool OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal. Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega.
Õppekava koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele.Õppekava kinnitab Stalker Autokool OÜ direktor.

Õppetasu maksmine,tagastamine ja sellest vabastamine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel tasumine toimub.

Koolituste eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse. Juhul, kui Töötukassa tasub koolitusel osaleja eest väiksemas summas, kui on koolituse maksumus, tasub osaleja puudujääva summa ise.
Maksta saab ka autokooli kontoris sularahas.
Tasudes osade kaupa saate ise valida makstava summa suurusjärgu. Kursuse maksumus peab olema kursuse lõpuks täielikult tasutud.

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Stalker Autokool OÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil info@stalkerautokool.ee
Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse kalendripäeva enne koolituse toimumist tuleb arve tasuda 10% ulatuses või tagastatakse 90%  makstud õppetasust. Stalker Autokool OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti või telefoni teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel tagastatakse osalustasu täismahus või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Stalker Autokool OÜ
SWEDBANK: EE442200221034277798
SEB: EE391010220081195018

NB! Maksekorralduses märkige kindlasti lahtrisse “Selgitus” – õpilase ees- ja perekonnanimi, teise isiku eest tasumisel õpilase isikukood, “CE kat” ja arve olemasolul arve numbri.

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda:

Registreeruda saab Stalker Autokool OÜ koduleheküljel oleva registreerimisvormi kaudu. https://stalkerautokool.ee/registreerimine/
Selleks tuleb täita registreerimisvorm vajalike andmetega ning edastada elektrooniliselt. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel.
Registreeruda saab ka e-posti teel info@stalkerautokool.ee
Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja arvesse võttes õppetasu õigeaegset tasumist (registreerumistasu või kogu koolituse hind või esimene osamakse maksegraafikust). Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
Väheste registreerujate korral on Stalker Autokool OÜ õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.
Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Kursuse informatsioon:

NB! Aasta lõpuni teooria läbimine ainult internetis!

  • Koolituse algus: 25.06.2021; 09.07.2021; 23.07.2021; 06.08.2021; 19.08.2021; 03.09.2021; 17.09.2021; 01.10.2021; 15.10.2021; 29.10.2021; 12.11.2021; 26.11.2021; 10.12.2021; 23.12.2021

  • Koolituse kestvus on 4 nädalat

  • Koolieksami hind  45 EUR

  • Lisatund 45 EUR/tund (45 min) – lisatunde eest kõigepealt makstakse kooli ja seejärel tehakse lisasõidutunde.

  • Õppesõiduplats asub aadressil Narva mnt 130 ja õppeplatsi kasutamine on kursuse hinna sees.
  • Teisest autokoolist üleminek maksab 150 EUR
  • Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil +372 5514497

Kursuse maksumus : 670€