info@stalkerautokool.ee

Meist

Üks parimaid autokoole Tallinnas

Igas vanuses ja tasemel sõidukijuhtidele
Võta meiega ühendus
Meist

Autokool

Kool alustas tegevust aastal 2007. Meil toimuvad autojuhtide koolitused, mootorratturite (A;A1; A2 ja mopeed), B, BE, C, CE, D kategooriate koolitused, samuti veoautojuhi ametikoolitused ( kood 95).
Kõik õppejõud omavad kõrgharidust ning praktilise töö kogemust.
Meil on kasutusel tänapäeva õpetamismetoodika.
Informatsiooni vastuvõtmise lihtsus üllatab Teid meeldivalt.
Teile tuleb abiks ka Internetikool ( e-koolitus). Saate alati korrata õpitud materjali ning kontrollida oma teadmisi spetsiaalselt koostatud testide abil, sealhulgas on ka ARK-testid.

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel osalejatega tuleb igal koolitajal järgida koolitustegevustes täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksit.
Lähtutakse õppija vajadustest, huvidest. Märgatakse ja arvestatakse täiskasvanute individuaalsusega, teadmiste ning kogemustega. Toetatakse õppijat saavutama püstitatud eesmärke. Austatakse õppija arvamust, konfidentsiaalsust.

Stalker Autokool OÜ kasutab erineva suurusega õpperuume koos vajaliku tehnika ja seadmetega. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õpperuumi valikul arvestatakse, et asukoht oleks hea infrastruktuuriga, ruumid mugavad, puhtad, valgusküllased ja kus on võimalus visualiseerida õpitavat. Laudu ja toole peab olema võimalik soovi korral ümber tõsta . Iga õppija jaoks on piisavalt ruumi.
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile.
Stalker Autokool OÜ tagab igale koolitusel osalejale 15. min kohvipausi. Kui koolitus on pikem kui 4 ak tundi, siis tagatakse aeg lõunastamiseks (vähemalt 30 min).

Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.

Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antavatest juhendmaterjalidest. Stalker Autokool OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal. Autokooli õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega. Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele. Õppekavad kinnitab Stalker Autokool OÜ direktor.

Kooli mugav asukoht aitab Teil säästa aega. Teooriatunnid toimuvad Kesklinnas. Sõidutunnid toimuvad Narva mnt 130 aadressil asuval õppeplatsil, linnas ja selle lähiümbruses. On võimalus õppida juhtimist nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga sõiduautoga. Kooli poolt olemas kogu turvavarustus mootorratta sõidu õppijale.

Meie partnerid pakuvad lisasoodustusi ja eeliseid meie õpilastele.
Stalker Autokool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tere tulemast autokooli Stalker!

0%
Kogemus
0%
Ohutu sõit
0%
Õpetajad

Tagasiside

Супер автошкола! Все с первого раза сдала! Иван супер!))

Anna

Mänedžer

Спасибо вам большое! После меня уже сдало 10 человек моих друзей.

Daria

Disainer

Огромное спасибо за профессионализм!

Anton GER

Töötaja
Instruktorid

Meie Instruktorid

Stalker Autokool OÜ koolitajad/sõiduõpetajad omavad kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.
Koolitajate kompetentse hinnatakse vestlusel nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.
Koolitajad lähtuvad täiskasvanute koolitamise printsiipidest ja Täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.
Instruktor
Kategooria
Õppekeeled
 Sergei Mihhailov – Tegevjuht/koolitaja

HARIDUS: 
2004 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, õigusteadus
KVALIFIKATSIOON:
2006 Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) (Juhan Sein), mootorsõidukijuhi  õpetaja
PRAKTILINE TÖÖKOGEMUS:
Alates 2006 — täiskasvanute koolitaja
Stalker Autokool OÜ asutaja, mootorsõidukijuhi õpetaja ja kutseliste autojuhtide lektor.
TÄIENDKOOLITUSED:
2005 Eesti keele oskuse tunnistus (kõrgtase)
2006 A,B kat sõiduõpetaja koolitus (TTK)
2009 Mootosõidukijuhi libedasõidu erikoolitus (TTK)
2010 Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus (Tallinna Ülikool)
2011 Autokoolide juhatajate erialaste täiendkoolitus ( AS Teede Teknokekskus)
Mootorsõiduki õpetaja täiendkoolitus C, CE kat (Tallinna Ülikool)
2016 Mootorsõiduki õpetaja täiendkoolitus D kat (Mainor)

A, B, BE, C, CE, D, ametikoolitus (kood 95) eesti, vene
Ivan Špitšak A, B (manuaal) vene
Nikolai Tatarski A, B (manuaal) vene
Olavi Hallik A, B, C, CE, D eesti
Artur Lõuke A, B (automaat), esmaabi eesti

Aleksei Gluhhovtšenko

HARIDUS:
2008
Tallinna Ülikool, mootorsõidukijuhi õpetaja
PRAKTILINE TÖÖKOGEMUS:
Alates 2009
– mootorsõidukijuhi õpetaja

A, B (manuaal ja automaat), C vene
Mati Odar C, CE, D eesti

Jelena Iljitšova

HARIDUS:
2006 Tallinna Ülikool, mootorsõidukijuhi õpetaja
PRAKTILINE TÖÖKOGEMUS:
Alates 2007 – B kat. mootorsõidukijuhi õpetaja

B (automaat) vene

Oleg Semenets

HARIDUS: 
1999 Riia Lennunduse Ülikool Majandusteadus
KVALIFIKATSIOON:
2007 Tallinna Ülikool, mootorsõidukijuhi  õpetaja
PRAKTILINE TÖÖKOGEMUS:
Alates 2007 – täiskasvanute koolitaja
Venta Plus autokoolis, mootorsõidukijuhi õpetaja ja kutseliste autojuhtide lektor.
TÄIENDKOOLITUSED:
2017 Mootorsõiduki õpetaja täiendkoolitus (Mainor)
2018 Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus C kat. (Mainor)
2011 Autokoolide juhatajate erialaste täiendkoolitus ( AS Teede Teknokekskus)
Mootorsõiduki õpetaja täiendkoolitus C, CE kat (Tallinna Ülikool)
2016 Mootorsõiduki õpetaja täiendkoolitus D kat (Mainor)

B, C, CE vene