info@stalkerautokool.ee

Meie Instruktorid

INSTRUKTORID
Stalker Autokool OÜ koolitajad/sõiduõpetajad omavad kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.
Koolitajate kompetentse hinnatakse vestlusel nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.
Koolitajad lähtuvad täiskasvanute koolitamise printsiipidest ja Täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.
Instruktor Telefon
Sergei Mihhailov – A, B, BE, C, CE, D, ametikoolitus (kood 95) +372 5514497
Ivan Špitšak – A, B (manuaal) +372 5184593
Nikolai Tatarski – A, B (manuaal), C +372 5131717
Olavi Hallik – A, B, BE, C, CE, D +372 56950736
Artur Lõuke – A, B (automaat), esmaabi +372 58144901
Aleksei Gluhhovtšenko – A, B (manuaal ja automaat), C +372 51930026
Oleg Semenets – B, C, CE +372 56952291
Mati Odar – C, CE, D +372 5047890
Jelena Iljitšova – B(automaat) +372 55933413