Veoautojuhi ametikoolitus

Brief info

Kellele see koolitus on mõeldud?
Veoautojuhile või bussijuhile, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.
35-tunnise täiendkoolituse saavad teha ka need, kes teevad kutsetunnistust esimest korda ning nende C-kategooria juhtimisõidus on saadud enne 10.09.2009 a. või D-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2008 a.

Kes peab tegema  35- ja 140-tunnise ametikoolitusi?
35 t ametikoolitus
on mõeldud veoautojuhile või bussijuhile, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik. 140 t koolituse peab tegema autojuht, kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba. NB! Alusõppest ehk 140-tunnisest ametikoolitusest on vabastatud need, kelle C-kategooria on välja antud enne 10.09.2009 aastat või D-kategooria enne 10.09.2008 aastat. Nemad võivad teha 35-tunnise täiendkoolituse.

Meie autojuhi ametikoolitused baseeruvad neljal meie kõige tugevamal kompetentsil:
1. Autojuhi töö- ja puhkeaeg + digitaalne sõidumeerik. Täiesti unikaalne õpe Eestis.
2. Veoseohutus – koormate kinnitamine lihtsalt, odavalt, efektiivselt. Uued õppemeetodid.
3. Ecodriving – säästlik sõiduviis rasketehnikaga. Väärtus, mis tähendab otsest rahalist kasu.
4. Liiklusohutus – õpetus ellujäämisest, tervise säästmisest ja teistele eeskujuks olemisest.

Mida 35-tunnisel ametikoolitusel tehakse?
Koolitusprogrammi lõppedes märgitakse uuele juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas. Seda koolitust nimetatakse ametlikult ametikoolituse täienduskoolituseks(35 tundi). Juhiloale kantakse märge kood 95, mis tõendab kogu Euroopas kutselise autojuhi pädevust. 35 tunnine koolitus viiakse läbi 4 päevaga. Koolituse maht tundides: 35 tundi, milles teooria 25 ja praktika 10 tundi. Koolitusel osaleja:
1. omandab kaasajastatud teadmised liiklusalase seadusandluse muudatustest
2. omandab teadmised autojuhi töö- ja puhkeaja korraldamise kohta
3. omandab oskused analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamiseks
4. omandab teadmised koormate kinnitamisest ja veosele liikumise ajal mõjuvate jõudude kohta
5. kaasajastab oma teadmisi säästliku sõidustiili rakendamise kohta.

Mida 140-tunnisel ametikoolitusel tehakse?
Koolitusprogrammi lõppedes märgitakse uuele juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas. Need 140 tundi on tulevase töö jaoks väärtuslik investeering, mis aitab saada tõeliselt heaks autojuhiks – Teadlikuks Kutselikeks Autojuhiks, keda ootavad transpordifirmad nii meil Eestis kui ka välisriikides avasüli tööle. 140t koolituse õppekava on koostatud vastavalt ametikoolituse määrusele alustaja taset ja vajadusi arvestades ja koolituse kestvus on 4 nädalat. Koolituse õppekava:

 1. Töö- ja puhkeaja reeglite süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime millised on töö-, sõidu ja puhkeaja piirangud ning millistest arvestusperioodides erinevad reeglid on kehtestatud. Õpid tööaja ressurssi efektiivselt planeerima. Õpime kasutama kaasaegseid töö- ja puhkeaja analüüsiprogramme (TachoScan Driver) juhikaartide andmete allalaadimiseks, analüüsiks ja tegevuste planeerimisteks.
 2. Sõidumeerikute (analoog- ja digimeerik) süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime kasutama salvestuslehega analoogsõidumeerikut ja digitaalset sõidumeerikut. Kasutame õppes ca 12 erinevat sõidumeeriku õppesimulaatorit, mille peal saame turvaliselt harjutada käsitsi tegevuste sissekandeid, planeerimissüsteeme, menüü kasutamist, väljatrükke, sisestamisi jne.
 3. Koormate kinnitamise süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime koormaid kinnitama kiirelt, odavalt ja tõhusalt. Selleks teeme kõigepealt selgeks veose liikumise ajal tekkivad jõud – hästi lihtsalt ja tavainimese keeles. Seejärel saame seda kõike praktiseerida meie veoseohutuse õppehaagisel ning sõidupraktika ajal. Meil on spetsiaalne ja Eestis ainulaadne veoseohutuse õppehaagis Schmitz Cargobull, millel on peal 95% Schmitzi veoseohutuse tehnoloogiast.
 4. Liiklusohutus. Teooria + praktika
  – Autojuhi töökeskkond asub liikluses, kus võib pidevalt midagi juhtuda – sinust mitteolenevalt. Kuidas tervena koju jõuda? Kuidas kutseline autojuht saab liiklusohutuses olla eeskujuks? Vaatame seda selle nurga alt.
 5. Säästlik sõit – Ecodriving. Teooria + praktika
  – Õpime selgeks säästliku sõidu põhimõtted ning rakendame neid sõidupraktika ajal. Tulemusi saame mõõta koheselt praktika käigus.
 6. Kaitslik juhtimine ja mõtteviis. Teooria + praktika
  – Kuidas ennetada võimalikke õnnetusi? Kutseline autojuht omab laialdaselt kogemusi. Me aitame need kogemused pöörata intuitsiooniks – ehk võimeks näha ette ohtlikke olukordi ja neid ära hoida. See on võimalik, kui seda harjutada!
 7. Transpordi ettevõtlus. Teooria + praktika
  – Õpime selgeks transpordifirma toimimise põhimõtted. Millistel alustel makstakse töötasusid, lähetuskulusid, kuidas tekib veohind, millised dokumendid peavad olema jne. Millised on erialaliidud, ametiühingud, kogukonnad autojuhile, õppimisvõimalused jne. Kuidas toimib logistika, millised on kindlustused.
 8. Suhtlemine – koostöö. Teooria + praktika
  – Õpime, kuidas üksinda ja meeskonnas väärikalt suhelda, teha koostööd logistikute, kontrollijate, laotöötajate, kolleegidega, teiste liiklejatega. Kuidas saada hakkama ja väljendada end tulemuslikult välismaa politseikontrollides, tollis, parklates, logistikakeskustes?
 9. Tehnoloogia, kaasaja sõidukid, haagised, mootorid. Teooria.
  – Õpime millised on kaasaja sõidukit ja millise tehnoloogiaga on need varustatud.
 10. Vastutus, kindlustus. Teooria + praktika.
  – Mis juhtub siis, kui satud liiklusõnnetusse, kaup kahjustub või see varastatakse? Millist kaitset pakuvad erinevad kindlustused ja kuidas käituda juhtumite korral? See on väga oluline info.
 11. Transpordi järelevalve. Politseikontrollid.
  – Transpordis on range järelevalve süsteem. Tehnoülevaatus, politseikontrollid teel, tollis, tööohutuses. Õpetame Sind, kuidas sellest virrvarris hakkama saada.
 12. Autojuhi turvalisus. Kuritegevuse vastu ennetamine. Teooria + praktika
  – Õpetame, kuidas muuta oma elu autojuhina turvalisemaks. Kuritegevus autojuhtide vastu on kasvavas trendis. Õpetame mida teha, et tervena koju jõuda ja millised peaksid olema elementaarsed enesekaitse vahendid ja võtted.
 13. Rahvusvaheline transport, elu-olu.
  – Kuidas hakkama saada pikkadel välisreisidel? Kuidas ööbida sõidukis? Kuidas käib elu parklates? Kuidas suhelda lähedastega? Kuidas hoolitsed enda tervise ja hügieeni eest? Kuidas hoida üleval energiat ja motivatsiooni?
 14. Kaardid. Asukohaotsing. Teooria + praktika
  – Kuidas leida kõige paremal viisil õige sihtkoht? Millised navigatsioonisüsteemid on kasutusel veoautojuhile? Kuidas kasutada paberkaarti?
 15. Autojuhi tööohutus. Teooria + praktika
  – Millised on autojuhi tööga seotud riskid ja kuidas neid vältida? Mida teha tööõnnetuse puhul? Milliseid kaitsevahendeid autojuht peab kasutama?
 16. Autojuhi töö olemus, töötamise režiimid, piirkonnad.
  – Autojuhi töö pole esmaspäevast reedeni 8-17-ni. See on elu suures logistikasüsteemis, mis töötab 24/7. Pead sellega arvestama. Seetõttu on tööd väga erinevad. Kuidas selles süsteemis leida omale sobiv töö? Seda räägivad Sulle transpordifirmade juhid ja külalistena esinema kutsutud autojuhid.
 17. ADR veod. Ohtlike ainete transport. Eriveoste transport.
  – Veoseid on erinevaid. Väga erinevaid. Õpime, kuidas teostada ADR ehk ohtlike ainete vedusid ja erivedusid.

Koolitusel on grupipraktika, kus me lähme õue ja õpime vajalikke oskusi praktiliselt. Praktikapäeva ülesanded on:
1.Poolhaagise kokku-lahku haakimine. Juhtmete, voolikute ühendamine.
2.Koormate kinnitamine. Erinevad kinnitusviisid ja materjalid.
3. Ratta vahetus.
4. Tutvumine erinevate sõidukitega.
5. Liikumine, tagurdamine, gabariitide tunnetamine.
6. Koorma maha- ja peale laadimine. Laadimisprotsess.
7. Lihtsam tehniline hooldus.
8. Lumekettide paigaldus rehvidele.

Sõidupäeva ülesanded on:

 1. Sõiduks ettevalmistamine.
 2. Sõiduki ja haagise kontroll, kauba ülevaatus.
 3. Sõidumeeriku kasutamine.
 4. Dokumentatsiooni täitmine (CMR).
 5. Sõidu ajal liiklusohutuse, säästliku sõidu, kaitsliku sõidu põhimõtete jälgimine, mõõtmine.
 6. Parklakoht ja paus.
 7. Sõidu lõpetus ja koristus.
 8. Analüüs.

  Eksam:

  1. Teooriaeksam – 50 küsimust.
  2. Praktikaeksam – praktiline ülesanne.
  3. Praktika kokkuvõte ja analüüs juhul, kui praktika 56 tundi on sooritatud transpordiettevõttes.

Pakume kahes erinevas formaadis 140 t. koolitust:

 • 140-tunnine koolitus, millest 56 tundi toimub praktikana õpilase enda poolt valitud transpordifirmas, 84 tundi koos õppesõiduga meie juures. Hind: 750+KM (900 eur)
 • 140-tunnine koolitus, millest kõik tunnid toimuvad meie juures. Hind: 1200+KM (1440 eur)
  ______________________________________________________________________________
  140 t kursuse algus:
  20.01.2020 kell 9.00 aadressil Pärnu mnt 555
  ______________________________________________________________________________

Lühike veoautojuhi ametikoolitus (35h + 1h eksam) maksab 180+KM (216 eur)
_________________________________________________
35 t kursus toimub:
06-09.01.2020
23-26.01.2020
03-06.02.2020
_________________________________________________

35-tunnise täiendkoolituse õppekava

140-tunnise ametikoolituse õppekava