C-kategooria

Brief info

C-kategooria juhiluba võimaldab juhtida veoautot, mille registrimass ei ole piiratud. Kui soovite veoautost järelhaagisega moodustada autorongi, soovitame lisaks veel CE-kategooria õpet. Nõuded C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks:

Koolituskursusele võetakse õppima C-kategooria või C1-alamkategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

1) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast;

2) C1-alamkategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17 aastat vana;

3) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana;

4) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana, kui isik õpib „Autoveoseadusega” kehtestatud ühendatud ametikoolituse 280-tunnisel kursusel ning on antud kursuse raames läbinud juhi algastme koolituse.

C-kategooria õpe toimub vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määrusele nr 60. Kursus toimub täiendõppe vormis, seega peate eelnevalt omama ühe aasta B-kategooria (mitte esmast) juhiluba.
Enne kursust tuleb perearstilt küsida ka C-kategooria sõiduki juhtimist lubav tervisetõend.

Koolituskursus sisaldab 20 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ning seda saab läbida ka e-õppe vormis ja 10 sõidutunnist (sõidutunni pikkus 45 min).
Teoorias käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

 • Sõiduki tundmine

 • Liiklusohutus

 • Liikluspsühholoogia

 • Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

Kursuse informatsioon

 • Koolituse algus: 17.01.2020 ja 31.01.2020 (iga laupäev ja pühapäev)

 • Koolituse kestvus on 4 nädalat

 • Koolitus sisaldab 20 teooreetilist tundi ja 10 õppesõidu tundi

 • Õppesõiduplats asub aadressil Narva mnt. 130
  Koolieksami hind  45 EUR

 • Lisatund 45 EUR/tund (45 min) – lisatunde eest kõigepealt makstakse kooli ja seejärel tehakse lisasõidutunde.

Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil +372 5514497

Kursuse maksumus : 600€