info@stalkerautokool.ee

All Team Members

Taksojuhi ametikoolitus
Taksojuhi ametikoolitust viime läbi kahes variandis: taksojuhi ametikoolitus ja taksojuhi täiendõppe koolitus. Taksojuhi ametikoolituse maht on 33 õppetundi. ​Taksojuhi ametikoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on päevase õppevormi korral vähemalt üks nädal ja õhtuse õppevormi korral vähemalt kaks nädalat. Taksojuhi täiendkoolituse saab läbida Maanteeamet liiklusregistri (ARK) poolt väjaantud kutsetunnistuse olemasolul. Täiendkoolituse maht on 7 õppetundi. Koolituse lühim kestvus on üks päev.​ Koolitus lõpeb…
D-kategooria
D kategooria vōib tulla ōppima,kes on 24 aastat vana ja omab 2 aastat B kategooria juhiluba. ​1.Kursus sisaldab teooriatunde ja sõidutunde. 2. Kursuse pikkus on 6 nädalat. 3. Kursuse kogumaht on 60 tundi. Kursus lõpeb teooriaeksamiga. Koolieksami hind  35 EUR Lisatund 45 EUR/tund (45 min) - lisatunde eest kõigepealt makstakse kooli ja seejärel tehakse lisasõidutunde. Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil +372 5514497 Kursuse maksumus:…
CE-kategooria
Koolituskursus sisaldab 10 tundi teooriaõpet (ühe tunni pikkus 45 min) ning 10 sõidutundi (ühe sõidutunni pikkus 45 min). Teooriat võib läbida nii auditoorselt kui ka e-õppes www.teooria.ee Paralleelselt teooriatundidega võib käia sõidutundides.​ Koolitus hakkab toimuma õppeplatsil, mis asub aadressil Narva mnt 130 Koolieksami hind  35 EUR Lisatund 45 EUR/tund (45 min) - lisatunde eest kõigepealt makstakse kooli ja seejärel tehakse lisasõidutunde.…
C-kategooria
Koolituskursusele võetakse õppima C-kategooria või C1-alamkategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes: 1) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast; 2) C1-alamkategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17 aastat vana; 3) C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat…
BE-kategooria
Õppetöö algus teie jaoks sobival ajal. Kursuse kestvus 1 nädal BE-kategooria - B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ületab auto tühimassi või autorongi registrimass ületab 3500 kg. Kursuse maksumus : 250€.
Libedasõit
Kursuse maksumus: 130€.
B-kategooria
Teooria tunnid võib läbida ka e-õppes.Kursused kestavad kuus nädalat. Tasuda saab ka osade kaupa (kokkuleppel koha peal). Tunnid toimuvad tööpäeviti kell 18.00-20.30. Võimalus õppida automaatkäigukastiga auto juhtimist (registreerimisel palume ette teatada). ​Esmane B-kategooria juhiluba väljastatakse isikule, kes on vähemalt 18 aastat vana, kuid õpinguid võib alustada juba 17,5 aastaselt. Piiratud juhtimisõigusegajuhiloa taotleja võib õpinguid alustada 15,5 aastaselt. Kursuse algus: 24.07.2019 ​Tasumine…
A-kategooria
Juhi vanuse alammäär on 24 aastat A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel. Isik, kes on alla 24 aasta vana , saab juhtimisõiguse taotlemist jätkata üksnes 24-aastaseks saamisel. ​Autokool annab kogu vajaliku varustuse praktilisteks sõiduharjutusteks:kiivrid,kõik kaitsmed,saapad jne. Koolituste jaoks kasutatakse mootorrattaid: Yamaha XJ 600-25 kW, Yamaha XJ 600-54 kW, Yamaha XJ 600 — 37kW, Yamaha YBR 125-11 kW, Kawasaki R500-35kW. Õppeplats asub aadressil Narva…
Veoautojuhi ametikoolitus
Kes peab tegema 140-tunnise ametikoolituse? Autojuht, kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba. NB! Alusõppest ehk 140-tunnisest ametikoolitusest on vabastatud need, kelle C-kategooria on välja antud enne 10.09.2009 aastat või D-kategooria enne 10.09.2008 aastat. Nemad võivad teha 35-tunnise täiendkoolituse. Mida 140-tunnisel ametikoolitusel tehakse? Meie autojuhi ametikoolitused baseeruvad neljal meie kõige tugevamal kompetentsil:…
Тeooria e-õppes
Õppematerjalide ja -süsteemiga tehtud põhjalikust tööst annab märku seegi, et 2013. aasta märtsis tunnustati Teooria.ee keskkonda E-õppe Arenduskeskuse välja antava e-kursuse kvaliteedimärgiga. Kursuste väljatöötamisel oleme lähtunud nii uusimatest suundumustest e-õppes kui ka autokoolide ja juhiloa taotlejate vajadustest. Meie sihiks on muuta liiklusteooriaõpe tõhusamaks, kättesaadavamaks ja rahuldustpakkuvamaks nii õppija kui õpetaja jaoks. Õppematerjale kaasajastame koostöös parimate autokoolide spetsialistidega ja liiklusekspertidega. Tulemuseks…